خدمات کامپاندینگ


کامپاندینگ انواع پلیمرهای مهندسی از قبیل PA , POM , ABS , PE , PMMA , PP با دستگاه Twin Screw مجهز به میکسر حرارتی، گازگیر و آزمایشگاه کنترل کیفی.