اخبار داخلی شرکت

جشن شش ماهه اول سال 1393 ، 24 مهر در شرکت ابتکار پلاستیک تهران برگزار شد

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

برگزاری بیست و سومین جلسه بازنگری مدیریت شرکت ابتکار پلاستیک تهران

برگزاری بیست و سومین جلسه بازنگری مدیریت شرکت ابتکار پلاستیک تهران

مستربچ

ساخت رنگ مستربچ بژ روشن و بژ تیره با پایه مواد ABS و PP در شرکت ابتکار پلاستیک تهران آغاز گردید.

تولید جدید شرکت ابتکار پلاستیک

تولید سبدهای گالیا در شرکت ابتکار پلاستیک تهران