اخبار داخلی شرکت


این جشن در روز پنجشنبه مورخ 1393.07.24 ساعت 11 با قرائت آیتی از کلام الله مجید توسط آقای جرجانی شروع شد و بعد از آن جناب آقای اردشیر تسبیحی مدیریت محترم شرکت به سخنرانی پرداختند .  در ادامه آقای اصغری نژاد به سخنرانی پرداختند و نحوه انتخاب کارگران و کارکنان نمونه را شرح دادند . در ادامه برنامه نماینده کارگران آقای حامد گماریان گزارش عملکرد خود را بیان نمودند و در پایان افراد نمونه لوح تقدیر و جوایز خود را از مدیریت محترم عامل و نماینده مدیریت آقای اردلان تسبیحی دریافت نمودند