اخبار داخلی شرکت

برگزاری بیست و سومین جلسه بازنگری مدیریت شرکت ابتکار پلاستیک تهران

بیست و سومین جلسه بازنگری مدیریت شرکت ابتکار پلاستیک تهران با ریاست آقای اردشیر تسبیحی مدیرعامل محترم شرکت ابتکار پلاستیک تهران در تاریخ 1393.06.15 در اتاق مدیریت از ساعت 16 الی 19 شرکت ابتکار پلاستیک تهران   برگزار گردید.اهم مطالب بیان شده و نتایج به دست آمده در جلسه عبارت است از :· تصمیم گیری در خصوص موارد باقیمانده از صورتجلسه بازنگری مدیریت قبلی .

 رشد 63% ریالی شرکت ابتکار پلاستیک تهران در 5 ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته و راههای بهبود مستمر این شاخص .

 الگو برداری از شرکتهای مشابه در خصوص طرح تجاری و نتیجه گیری   با توجه به ظرفیتهای شرکت .

 راههای جلوگیری از افزایش   شاخص  PPM (تعداد برگشتی در میلیون) با توجه به وخیم شدن نمودار  PPM.

 راههای بهبود شاخصOTD  (درصد تحویل به موقع) با توجه به   سینوسی بودن نمودار .

 بررسی راههای برطرف نمودن موانع مو جود سر راه ایجاد برنامه ریزی تولید قوی و تاثیر گذار .

 بررسی وضعیت نمره ممیزی داخلی شرکت و راهکارهای   گسترش این شاخص و توجه به واحدهایی که نمره ضعیف در این ممیزی کسب نموده اند .

 راههای گسترش شاخص 5S.

 بررسی وضعیت رضایت مشتریان و بررسی علتهای نارضایتی برخی از مشتریان و تصمیم گیری در خصوص افزایش رضایت مشتریان با توجه به این نظر سنجی .

 بررسی   رضایت سنجی کارکنان و مقایسه این رضایت سنجی با شرکتهای مشابه و راههای گسترش و بهبود این شاخص   با توجه به ظرفیتها و توان شرکت ابتکار پلاستیک تهران .

 مقایسه نموداری سطح رضایت کارکنان و سطح رضایت سازمان نسبت به کارکنان و بررسی علتهای کاهش یا افزایش این دو شاخص .

 بررسی وضعیت پیشنهادهای رسیده به کمیته نظام پیشنهادها در این دوره و مقایسه با دوره قبل .

 بررسی آزمون برگزار شده از کارکنان و بررسی   علتهای کم بودن نمره آزمونها .

 بررسی اهداف کیفیت و اهداف تجاری سازمان و راههای گسترش اهداف کیفیت و اهداف سازمانی .

در ابتدای جلسه با تلاوت دو آیه از کلام الله مجید در خصوص خلاقیت و نوآوری پروردگار جلسه آغاز گردید،همچنین مقرر گردید این جلسات   در دوره های منظم شش ماهه به دبیری آقای اصغری نژاد ادامه یابد و جهت   اثربخش تر بودن جلسه بازنگری مدیریت مقرر گردید در جلسات ماهیانه   پیگیریهای لازم در خصوص مصوبات جلسه انجام شود.در این جلسه نتایج سازمان در حوزه های مختلف شامل برگشتی ها،تحویل به موقع، رضایت مشتری،رضایت کارکنان،عملکرد کارکنان،شاخص های عملکردی تولید (همانند ضایعات   ( OEE ، گزارش های پیشرفت تولید،محصولات و گزارشهای پیشرفت آزمایشگاه،قالبسازی و کامپوند و گزارشات بهبود مستمر مطرح و نتایج و مصوبات زیر بهره برداری گردید :

تلاش برای افزایش زیرساختـهای شرکت ابتکار پلاستـیک تهران به وسیله فروش و خارج نمودن دستگاه AIR BUBBLE ، اجاره نمودن سوله متناسب با حجم کاری شرکت(اولویت با اجاره نمودن شرکت آزمایش می باشد) توسط مدیر بازرگانی

 ایجاد برنامه ریزی تولید کارا و قوی در شرکت با توجه به ظرفیت بالقوه شرکت به شرط برطرف نمودن مشکلات انبار تا اول دیماه 93 توسط مدیر برنامه ریزی تولید .

 ایجاد تحقیق و توسعه موثر در واحد بازرگانی در خصوص تولید مجموعه قطعات با اولویت غیر خودروئی .

 حضور بیشتر و مثمر ثمرتر مدیر تولید در سالن تولید .

 ایجاد انگیزشی مناسب برای پرسنل تولید و همچنین برگزاری جلسات پرسش و پاسخ شش ماهه با سخنرانی مدیر عامل و نماینده کارگران توسط مدیریت تضمین کیفیت .

 تغییر در شاخص های فرآیندی با نظر واحدها و بیان روش محاسبه شاخص توسط مدیریت تضمین کیفیت .

 استخدام نیرویی برای واحد  HSE و هماهنگی ایشان با واحد آموزش .

 انعقاد قرار داد برای طراحی نرم افزار مورد نیاز واحد برنامه ریزی تولید توسط مسئول IT

 راه اندازی مجدد سایت و نشریه توسط مسئول IT

 ایجاد فرآیند تکوین محصول مطابق با رویه تکوین محصول . (رویه از درخواست مدیر بازرگانی به مدیر فنی ومهندسی شروع می شود)

 گزارش دهی منظم شاخص ها توسط صاحبان فرآیند و ایجاد فرآیند تنبیه و تشویق جهت گزارش دهی منظم توسط مدیریت تضمین کیفیت .

 تغییر در فرم ارزیابی رضایت کارکنان .

 برگزاری کلاس آموزشی آشنائی با قطعات توسط مدیر کنترل کیفیت برای پرسنل تولید .

 استخدام نیروی بازرس کنترل کیفیت و آزمایشگاه .

 تغییر نام قطعات در نرم افزار همکاران سیستم متناسب با تست پلن توسط واحد بازرگانی و مالی واداری .

 محاسبه شاخص های کیفیت خصوصا گزارش هزینه های کیفیت واحدها و ارائه به واحد تضمین کیفیت

 برطرف نمودن مشکل قیمتی با ساپکو جهت ارسال مطابق درخواست مشتری توسط واحد بازرگانی .