محصولات شرکت

338G01000

کد 

4212 

رنگ استاندارد

نارنجی 

مواد اولیه

HDPE

حجم داخل (Lit)

9

وزن سبد خالی (Kg)

0.9

میزان بار قابل حمل (Kg)

 20

تحمل بار استاتیک (Kg)

 450

طول (mm) 

 400

عرض (mm)

300 

ارتفاع (mm)

114 

دانلود کاتالوگ گروه