محصولات شرکت

337G01000

کد 

4322

رنگ استاندارد

کرم 

مواد اولیه

HDPE

حجم داخل (Lit)

18

وزن سبد خالی (Kg)

1.32

میزان بار قابل حمل (Kg)

 30

تحمل بار استاتیک (Kg)

 450

طول (mm) 

 400

عرض (mm)

300

ارتفاع (mm)

214 

دانلود کاتالوگ گروه