درباره شرکت

شرکت
    شرکت صنایع تولیدی ابتکار پلاستیک تهران
تهران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان شهید نشوه (سازمان آب)، بلوار شهید بابائیان، خیابان نیلی، شماره 1  

تلفن: 5 -77005493-021    فکس: 77303940-021       

سامانه پیام کوتاه : 30004618128812

کد پستی : 1659637881

پست الکترونیکی : info@eptplast.com

: نام
: نام خانوادگی
: تلفن
: ارتباط با ما